ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

od 2018 roku przetargi będą zamieszczane na stronie BIP-u
http://bip.zbkndm.pl

PRZETARGI

2017

Protokół z otwarcia ofert złożonych na przetarg na ,,Wywóz nieczystości płynnych z posesji budynków komunalnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w bud. komunalnych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Konserwacje instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, c.o., inst. gazowej w bud. komunalnych"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na,,Konserwacje instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych"

Protokół z otwarcia ofert złożonych na przetarg ,,Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach mieszkalnych będących własmością Gminy

Protokół z otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony na ,,Konserwację instalacji kanalizacyjnych,zimnej i ciepłej wody,centralnego ogrzewania,instalacji gazowej w bud. kom.

Protokół z otwarcia ofert złożonych na przetarg nieograniczony na ,,Konserwację instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych

Protokół z otwarcia ofert złożonych na przetarg na ,,Bieżace naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych

Konkurs ofert na wynajem lokali przy ul. Sikorskiego 1, Warszawskiej 18, Warszawskiej 15

Wywóz nieczystości płynnych z posesji budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim.

zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 6 zał. 7 zał. 8 zał. 9 zał. 10 zał. 11

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. wraz z powierzchniami zewnętrznymi wokół nich.

zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 6 zał. 7 zał. 8 zał. 9 zał. 10 zał. 11

Konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez ZBK Sp. z o.o.

zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 6 zał. 7 zał. 8 zał. 9 zał. 10 zał. 11 zał. 12 zał. 13 zał. 14

Konserwacja instalacji kanalizacyjnej, zimnej i cieplej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki administrowanych przez ZBK Sp. z o.o.

zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 6 zał. 7 zał. 8 zał. 9 zał. 10 zał. 11 zał. 12 zał. 13 zał. 14

Bieżące naprawy oraz remonty ogólnobudowlane w budynkach komunalnych, będących własnością Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, administrowanych przez ZBK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim

zał. 1 zał. 2 zał. 3 zał. 4 zał. 5 zał. 6 zał. 7 zał. 8 zał. 9 zał. 10 zał. 11 zał. 12 zał. 13

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące zamówienia na Kontrolę przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz czyszczenia przewodów będących w eksploatacji w budynkach komunalnych będących własnością Gminy Nowy Dwór Maz. administrowanych przez ZBK Sp. z o.o

Ogłoszenie - Wykonanie remontu dachu nad lokalem nr 3 w nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina 47 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - Wykonanie remontu dachu nad lokalem nr 5 w nieruchomości przy ul. Gen. Thomme 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - Wykonanie remontu dachu nad lokalem nr 1 w nieruchomości przy ul. Gen. Thomme 5 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - Wykonanie remontu dachu nad lokalem nr 8 w nieruchomości przy ul. Modlińskiej 11 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - konkurs na dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku przy ul. Chłodnia 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. Daszyńskiego 5 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - wykonanie remontu pokrycia dachu na nieruchomości przy ul. Sukiennej 72  w Nowym  Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - wykonanie remontu pokrycia dachu na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 31 w Nowym  Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie - wykonanie remontu pokrycia dachu na nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina 47 w Nowym  Dworze Mazowieckim

Protokół na okoliczność wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu nr 5 oraz 6 w nieruchomościach prz ul. Modlińskiej 11 w Nowym Dworze Mazowieckim

Konkurs na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu nr 5 oraz 6 w nieruchomościach prz ul. Modlińskiej 11 w Nowym Dworze Mazowieckim

Protokół na okolicznoiść otwarcia ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Zakroczymskiej 34 w Nowym Dworze Mazowieckim

Protokół na okolicznoiść otwarcia ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 15 w Nowym Dworze Mazowieckim

Konkurs WYkonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu numer 5 oraz 6 w nieruchomości przy Modlińskiej 11 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa własności Dzałki nr 47/3 obrębu 30 8-04 położonej w Nowym Dworze Mazowiecki przy ulicy Mazowiecki

Ogłoszenie wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina 79 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie konkurs ofert na wynajem lokali użytkowych 

Ogłoszenie nadobudowę balkonów do budynku wielorodzinnego przy ul. Padarewskiego 12 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogłoszenie termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Padarewskiego 12 w Nowym Dworze Mazowieckim

Ogloszenie na remont lokalu w budynku ul. Dluga 22

Ogloszenie na wymiane instalacji kanalizacyjnej ul. Boh Modlina 79

Protokół z otwarcia Ofert

Protokół z otwarcia Oferty

Protokół z otwarcia Oferty

Najem Lokali Użytkowych

Wykonanie sieci przyłączeniowej - elektrycznej

Ogłoszenie - remont klatki schodowej

ARCHIWUM